Menu

Číslo účtu pro placení příspěvků do Spolku rodičů je:

  • 2700301911/2010 (Fio Banka)

  • Variabilní symbol = číslo dítěte, které je Vám přiděleno pro platbu stravného
    spodek domečku