Menu

Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 17.00 hod

Denní režim v MŠ

6:30-8:30
Příchod dětí do mateřské školy, volně spontánní zájmové aktivity
8:30-9:00
Pohybové aktivity
9:00-9:30
Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30-10:00
Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, dle třídních vzdělávacích programů
10:00-12:00
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
12:00-12:45
Oběd a osobní hygiena dětí
12:45-14:30
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30-15:00
Odpolední svačina, osobní hygiena
15:00-17:00
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


Omlouvání nepřítomnosti dětí
V aplikaci Naše MŠ.
Odhlašování dětí ze stravování do 8.00 hod.

 • Třída Sluníčková: 702 062 630
 • Třída Měsíčková: 702 062 631
 • Třída Hvězdičková: 702 062 632

 • Způsob platby stravného:
  Bezhotovostně na účet mateřské školy. Číslo účtu- 2000768369/0800.
  Při platbě použijte váš variabilní symbol. V případě náhlé nepřítomnosti dítěte lze odebrat stravu v kuchyni v době od 11.00 do 11.30 hod.

  Způsob platby školného:
  Bezhotovostně na účet mateřské školy. Číslo účtu- 2000768369/0800.
  Při platbě použijte váš variabilní symbol. Vždy do 15. dne v měsíci. Částka 1100 Kč.
  spodek domečku